Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Petry Bartošové, Poříčí u Litomyšle, Zrnětín 14, 57001, Česká republika, email: na.kvantove.vlne@seznam.cz, tel.: +420774240581 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (https://petrabartosova.cz/ ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME:

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:
Jméno a příjmení
E-mail

JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME:
Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

Zpracování platby

Odeslání kontaktního formuláře

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po ukončení účtu uživatele nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování svých údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) svých osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu na.kvantove.vlne@seznam.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

COOKIES 
Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

BEZPEČNOST:
Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN A POUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

STÍŽNOSTI / POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese Petra Bartošová, Poříčí u Litomyšle, Zrnětín 14, e-mail: na.kvantove.vlne@seznam.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.