Pránické léčení a pránická psychoterapie

Pránické léčení

 

Pránické léčení je bezdotykové harmonizování pomocí životní energie.

Základní principy léčení jsou skenováníměření aury a jednotlivých čaker (energetických center), očista, energetizace a stabilizace.

Jinak řečeno nacítění energetického pole člověka, odstranění nakažené energie a doplnění prány čili životní síly a její stabilizace.

U jednoduchých případů přichází úleva do několika minut až několika hodin, u složitějších třeba až po několika ošetřeních a u komplikovaných případů a chronických problémů je nutné pravidelné opakování.

Dle závažnosti obtíží je vhodné využít i jiné formy léčení a vždy aplikovat celostní přístup.

Pránická psychoterapie

 

Snižuje riziko vzniku psychických poruch, případně napomáhá zlepšení jejich stavu.

Z aury a jednotlivých energetických center pročišťuje negativní emoční a myšlenkové formy jako jsou strachy, stres, úzkosti, deprese, smutek, vztek, podrážděnost, závislosti, negativní vzorce chování, fobie a traumata.

Odstraňuje pouta a spojení od nežádoucích, vysávajících a toxických vztahů. Zaceluje je a nahrazuje je léčivou energií a prosvětluje skrze požehnání.

Lze aplikovat i na dálku.

Délka terapie cca 60-90 min.

Cena pránického léčení nebo pránické psychoterapie:

1 ošetření: 1100 Kč – 47 Euro

U pravidelného či dlouhodobého léčení sestavím individuální léčebný plán na míru.
PRÁNICKÁ TERAPIE NENAHRAZUJE LÉKAŘKÉ OŠETŘENÍ.